Migawki z historii

7 marca 2018

Historia DPS w Bobrku

Mija właśnie 100 lat odkąd szarytki podjęły posługę w Bobrku. Historię fundacji przedstawia
28 marca 2018

Matka soborowa

Dziś mija dokładnie 50 lat od śmierci Matki Zuzanny Guillemin. Uznawana jest ona powszechnie za kobietę wyprzedzającą
25 kwietnia 2018

Beatyfikacja P. Hanny

Niektóre z naszych sióstr miały szczęście osobiście spotkać się z Hanną Chrzanowską, która w najbliższą sobotę
19 listopada 2019

Nasza historia

160 lat istnienia domu prowincjalnego w Krakowie po przeniesieniu centrali ze Lwowa, to okazja do dziękczynienia za opiekę i dzieła Boże, jakie były udziałem sióstr miłosierdzia […]
27 listopada 2019

Wystawa na triduum

W Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia od 27 do 29 listopada corocznie obchodzimy triduum nawiązujące do objawienia
18 marca 2020

Pandemia sprzed lat

W drugim dziesięcioleciu XIX w. w delcie Gangesu w Indiach zrodziła się pandemia cholery, tajemniczej choroby, o której pochodzeniu i sposobach leczenia nic nie wiedziano...
11 listopada 2020

Sprawiedliwi Wśród Narodów

15 października 2020 r. medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata (Instytutu Jad Waszem w Jerozolimie) odznaczona została śp. s. Zofia Szczygielska.
28 listopada 2020

Triduum zgromadzenia

190 lat temu Siostra Katarzyna otrzymała zaproszenie, które ją przerastało... wzywało ją do wyjścia poza siebie: „Bóg pragnie ci powierzyć pewną misję”...
25 października 2022

Restauracja nagrobków we Lwowie

W toku realizacji jest projekt konserwacji i restauracji nagrobków Szarytek na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie...