parallax background

Nasza historia

19 listopada 2019
Wolontariat Caritas
12 listopada 2019
Daj się porwać…
26 listopada 2019

160 lat istnienia domu prowincjalnego w Krakowie po przeniesieniu centrali ze Lwowa, to okazja do dziękczynienia za opiekę i dzieła Boże, jakie były udziałem sióstr miłosierdzia na terenie Galicji, a później także ziem odzyskanych.

Poniższy materiał video stanowi kronikę dziejów prowincji na tle historii zmagającej się o niepodległość ukochanej Ojczyzny…