Aktualnie Prowincja Krakowska liczy 250 sióstr i 29 wspólnot.

Do 1945 r. Prowincja Krakowska zajmowała południowo-wschodnie tereny Polski (dawna Galicja). Po II Wojnie Światowej, wraz z migrantami z Kresów i repatriantami, Siostry podejmowały pracę na ziemiach odzyskanych, gdzie otwierano nowe domy. Stąd prowincja objęła południową część Polski oraz flankę zachodnią.

 

DOMY PROWINCJI

DOMY W POLSCE
DOMY W UKRAINIE

BAŁTA

ODESSA

STOROŻYNIEC

ŚNIATYN