Gdzie jesteśmy

Aktualnie Prowincja Krakowska liczy 274 siostry i 33 domy.
Do 1945 r. Prowincja Krakowska zajmowała południowo-wschodnie tereny Polski (dawna Galicja). Po II Wojnie Światowej, wraz z migrantami z Kresów i repatriantami, Siostry podejmowały pracę na ziemiach odzyskanych, gdzie otwierano nowe domy.

Mapa prowincji krakowskiej