Gdzie jesteśmy

 
Aktualnie Prowincja Krakowska liczy 274 siostry i 32 domy.

Do 1945 r. Prowincja Krakowska zajmowała południowo-wschodnie tereny Polski (dawna Galicja). Po II Wojnie Światowej, wraz z migrantami z Kresów i repatriantami, Siostry podejmowały pracę na ziemiach odzyskanych, gdzie otwierano nowe domy. Stąd prowincja objęła południową część Polski oraz flankę zachodnią.

 
 

Mapa Prowincji