parallax background

Restauracja nagrobków we Lwowie

25 października 2022
Odnowa serc
10 października 2022
Poznajmy szarytki z Rymanowa
6 listopada 2022
Odnowa serc
10 października 2022
Poznajmy szarytki z Rymanowa
6 listopada 2022
 

Konserwacja i restauracja nagrobków Szarytek na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie

Pomimo toczącej się za wschodnią granicą wojny i ze zrozumiałym poślizgiem wynikłym z bieżących potrzeb reagowania, we Lwowie na cmentarzu Łyczakowskim prowadzone są prace konserwatorskie przy figurze Matki Boskiej, upamiętniającej miejsce, w którym pochowanych jest około pięćdziesięciu naszych sióstr.

Liczne szarytki niosły pomoc chorym i ubogim tego galicyjskiego miasta począwszy od roku 1799 aż do 1946. Posługiwały w kilku szpitalach, ambulatoriach, domach opieki, sierocińcach, szkołach.

Dwa zachowane na cmentarzu obiekty - figura Matki Bożej oraz grób ostatniej Wizytatorki Prowincji Lwowskiej (przed przeniesieniem zarządu do Krakowa w 1859 r.) - siostry Łucji Borowskiej - znajdują się w najstarszej części Cmentarza Łyczakowskiego tj. w kwaterze 9, nieopodal pięknie odnowionej Kaplicy Krzyżanowskich. Zarówno figura Matki Bożej, jak i grób, mają w sobie wiele artyzmu.

Przed figurą Matki Boskiej, która była centrum pola grobowego, pochowanych jest ok. 50 sióstr. Odnaleziono opaskę piaskowcową, która była obramowaniem kwatery. W późniejszych czasach na miejscu pochówku sióstr pojawiły się nowe groby - pochowano tu między innymi wojskowych poległych w Afganistanie. Po całej kwaterze pozostała dziś figura Matki Boskiej na cokole oraz jeden wapienny nagrobek na betonowym wtórnym postumencie. Oprócz siostry Borowskiej, w miejscu tym pochowane są jeszcze s. Paulina Kulesza i s. Emilia Stupnicka.

W pierwszej kolejności pracami została objęta figura Matki Bożej umieszczona na cokole wykonanym z czerwonego piaskowca trembowelskiego. Na zwieńczeniu od frontu umieszczona jest inskrypcja: ,,Spoczynek Sióstr Miłosierdzia”, natomiast na ścianie frontowej trzonu w części centralnej jest wyryty emblemat w kształcie litery ,,M” z krzyżem i z dwoma sercami oraz biegnącymi dookoła inskrypcjami ,,O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Figura Matki Bożej wykonana jest z wapienia. Maryja stoi na kuli ziemskiej oplecionej przez węża. Na głowie miała oryginalnie nimb z gwiazdami, po którym zachował się tylko sam pręt.

Celem prac konserwatorskich jest przywrócenie wartości historycznych i symbolicznych, a także artystycznych oraz zabezpieczenie obiektu poprzez zabieg hydrofobizacji, aby w jak najlepszym stanie przetrwały następne lata. Autorem prac jest mgr Anna Kudzia, osobą zatwierdzającą programy jest prof. dr hab. Janusz Smaza.

Prace remontowo-konserwatorskie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego