Winnica Racheli


to duszpasterstwo organizujące w 83 krajach weekendowe rekolekcje kierowane do wszystkich osób dotkniętych aborcją. Kobiet i mężczyzn, którzy uczestniczyli bezpośrednio lub pośrednio w aborcji i z tego powodu odczuwają konsekwencje duchowe, psychiczne i emocjonalne.


Zapraszamy do Piwnicznej-Zdroju...