MISJE AD GENTES

Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia jest z natury misyjne.
Św. Wincenty powtarzał siostrom:
„Macie być gotowe pójść wszędzie, dokądkolwiek pośle was miłość”.

Św. Wincenty od samego początku rozbudzał zapał misyjny w Zgromadzeniu, rozważał możliwość wysłania sióstr miłosierdzia na Madagaskar, jednak z przyczyn od niego niezależnych, nie doszło to do skutku. Stało się to możliwe dopiero w 1847 r., kiedy pierwsze siostry miłosierdzia wyjechały na misje do Chin.

Krakowska Prowincja Sióstr Miłosierdzia na wołanie Pana, by służyć Kościołowi ubogiemu odpowiada na miarę swoich możliwości. Aktualnie na misjach 11 sióstr z naszej Prowincji dzieli los najuboższych. Są one obecne w Kamerunie, Kongo, Haiti, Turcji i Mauretanii, a posługują w międzynarodowych wspólnotach.


Misje naszych sióstr

parallax background

Chcemy nieść pomoc ubogim wszędzie tam, gdzie panuje największa nędza, w myśl hasła Zgromadzenia:
MIŁOŚĆ CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO PRZYNAGLA NAS.