Konwent 2020

6 lipca 2020

Wigilia Konwentu

Dziś wigilia Konwentu Prowincjalnego. W Domu Prowincjalnym w Krakowie, będącym punktem odniesienia dla innych grup, można podziwiać plansze przybliżające treści konwentowe...
7 lipca 2020

1 Dzień Konwentu

Oficjalne otwarcie Konwentu było testowaniem niespotykanej dotąd w historii Zgromadzenia metody online. Cztery grupy nawiązały łączność wizualną...
8 lipca 2020

2 Dzień Konwentu

Refleksji konwentowej patronował św. Jan Paweł II. O. Dyrektor przypomniał wezwania tego Wielkiego Rodaka, by prowadzić innych do Jezusa, gdyż człowiek "nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa..."
9 lipca 2020

3 Dzień Konwentu

Trzeci dzień Konwentu przebiegał pod ojcowskim okiem św. Wincentego a Paulo. O. Dyrektor w homilii przypomniał drogę naszego Założyciela, który „po przejściu przez Bramę Miłosierdzia, poszedł do ludzi, którzy «byli znękani i porzuceni..."
10 lipca 2020

4 Dzień Konwentu

Zamysłem samego Boga było zgromadzenie w domu św. Ludwiki czterech pierwszych dziewcząt w celu przygotowania ich do posługi ubogim...
11 lipca 2020

Zakończenie Konwentu

Kończymy nasz Konwent w piękny dzień sobotni, poświęcony Matce Bożej od Cudownego Medalika. Maryja towarzyszyła nam w czasie tych dni swoją dyskretną i pokorną obecnością…