Oferty dotyczące postępowania pn.

„Energomodernizacja budynków Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Krakowie  - dostawa i montaż kotłów gazowych, zasobników i kolektorów słonecznych”.

Dokumenty do pobrania