Zapytanie ofertowe

Wykonanie dla budynku głównego Klasztoru, Nowej Infirmerii i Domu Św. Wincentego a Paulo:

cześć I / projektu budowlanego przyłącza i instalacji węzła cieplnego z sieci ciepłowniczej m. Krakowa, wpięcia pionów do instalacji przyłączeniowej c.o. i c.w.u. oraz wymiana grzejników, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

część II / zaprojektowanie izolacji cieplnej stropów, dachu, przegród zewnętrznych wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

część III / wykonanie prac ociepleniowych i remontowych stropów, dachu, przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wpięcie pionów do instalacji przyłączeniowej c.o. i c.w.u. oraz wymiana grzejników, system BMS dla budynku głównego Klasztoru, Nowej Infirmerii i Domu Św. Wincentego a Paulo.

w ramach przedsięwzięcia

„Energomodernizacja budynków Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Krakowie”

dofinansowanego w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie