9 maja obchodzimy w Rodzinie Wincentyńskiej Uroczystość św. Ludwiki de Marillac - Współpracownicy św. Wincentego a Paulo i Współzałożycielki Sióstr Miłosierdzia

NOWENNA DO ŚW. LUDWIKI DE MARILLAC

Litania do odmawiania na każdy dzień:


Z dziecięcą ufnością przychodzimy do Ciebie, o św. Ludwiko, ażeby CIę prosić o Twoją przemożną przyczynę u tronu Boga.

Mocną wiarę, uproś nam nasza święta Matko Ludwiko!
Niezachwianą ufność w Boga, uproś nam...
Gorącą miłość Bożą,
Prawdziwą, ofiarną miłość,
Wielką, pełną poświęcenia miłość dla bliźnich,
Gorliwość w pracach naszego powołania,
Gorliwe dążenie do prawdziwej doskonałości,
Wytrwanie w dobrym, aż do śmierci,
Szczęśliwą śmierć,
Miłosierny sąd,
Wieczną nagrodę.


W Tobie, o św. Ludwiko, pokładamy naszą ufność. Nie opuszczaj Twych dzieci w trudnościach duchowych i doczesnych, w twardej walce życia ziemskiego. Dopomóż nam mężnie walczyć, odnieść zwycięstwo i otrzymać koronę wiecznej chwały.

Św. Ludwiko, naucz nas kochać to, co Ty kochałaś: Boga, ubogich, obowiązek i krzyż. Błogosławiona Matko nasza, módl się za nami. Amen.