parallax background

4 Dzień Konwentu

10 lipca 2020
3 Dzień Konwentu
9 lipca 2020
Zakończenie Konwentu
11 lipca 2020
3 Dzień Konwentu
9 lipca 2020
Zakończenie Konwentu
11 lipca 2020

Św. Ludwiko - wstaw się za nami w tym czasie Konwentu!

Czwartemu dniowi Konwentu przyświecała postać naszej świętej Matki Ludwiki. Jak przypomniał o. Dyrektor podczas Eucharystii, zamysłem samego Boga było zgromadzenie w jej domu czterech pierwszych dziewcząt w celu przygotowania ich do posługi ubogim chorym w Bractwach Miłosierdzia. Był to zaczyn Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Ojciec przedstawił Ludwikę jako wzór otwarcia się na Ducha Świętego:

„Św. Ludwika przepełniona łaską Bożą dzięki Światłu Ducha Świętego całym swoim życiem przeszła do szczególnej służby miłosierdzia, dawania serca ubogim. Czyniła to już wcześniej, ale teraz jeszcze z większym impulsem, albowiem „Miłość Chrystusa Ukrzyżowanego przynaglała ją”.

Dzień upłynął pod znakiem burzliwych rozmów nt. licznych propozycji i próśb sformułowanych przez Konwenty Domowe, a po południu z nie mniejszym zapałem dyskutowałyśmy o priorytetach Prowincji na najbliższe 6 lat. Spotkałyśmy się z Chrystusem w Najświętszym Sakramencie i łączyłyśmy z całym Kościołem podczas Liturgii Godzin. Wieczorne spotkanie grupy poświęciły propozycjom i postulatom, jakie pragniemy przedłożyć Konwentowi Generalnemu.