parallax background

2 Dzień Konwentu

8 lipca 2020
1 Dzień Konwentu
7 lipca 2020
3 Dzień Konwentu
9 lipca 2020
1 Dzień Konwentu
7 lipca 2020
3 Dzień Konwentu
9 lipca 2020
PapiezJPII

DZIEDZICTWO JANA PAWŁA II

Dzisiejszej refleksji konwentowej patronował święty Jan Paweł II. Ojciec Dyrektor przypomniał wezwania tego Wielkiego Rodaka, by prowadzić innych do Jezusa, gdyż człowiek "nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa" , a także, by rozwijać WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA.

Technologia umożliwiła nam płynną komunikację między grupami nt. priorytetowych treści do pogłębienia w prowincji

Spotkanie w grupach dotyczyło refleksji nad tematem Konwentu: „Przejść przez bramę… Iść ku… Spotkać...”. Owoc tego spotkania – nasze PRZESŁANIE – złożyłyśmy na ołtarzu podczas wieczornej celebracji zanurzającej w głębinach tematu konwentowego.i