parallax background

Zakończenie Konwentu

11 lipca 2020
4 Dzień Konwentu
10 lipca 2020
Za kaplicę – kościół parafialny
13 lipca 2020
4 Dzień Konwentu
10 lipca 2020
Za kaplicę – kościół parafialny
13 lipca 2020

Maryjo, wskaż nam drogę na przyszłość!!

Czas Konwentu dobiegł końca. Chociaż odbył się inaczej niż planowano od dawna, doświadczyłyśmy jego odnawiającej mocy, gdyż „Duch wieje kędy chce”, a Opatrzność Boża zatroszczyła się o wiele szczegółów.

W godzinach przedpołudniowych odbyły się wybory delegatki Prowincji na Konwent Generalny, który odbędzie się w przyszłym roku. Kolejną tradycyjną procedurę stanowiło podpisanie akt Konwentu przez wszystkich w nim uczestniczących. Po obiedzie miały miejsce podziękowania dla wszystkich sióstr, które przygotowały Konwent oraz zadbały o jego przebieg.

Zwieńczeniem Konwentu była Eucharystia o g. 14:00. Słowa O. Dyrektora wyraziły radość nas wszystkich z tego, że „kończymy nasz Konwent w piękny dzień sobotni, poświęcony Matce Bożej od Cudownego Medalika. Maryja towarzyszyła nam w czasie tych dni swoją dyskretną i pokorną obecnością…” Świadomość Jej miłości pomaga nam podjąć dalszą drogę , by iść ku…

Ojciec porównał drogę Konwentu do „wchodzenia na „górę”, aby na nowo podjąć refleksję nad naszym powołaniem i naszą misją Zgromadzenia, bo z „góry” lepiej i dalej widać”.

Natomiast teraz, kierując się słowami Papieża Franciszka:

„mamy zejść z góry, aby być darem dla wszystkich. Wejść i zejść: zatem chrześcijanin jest zawsze w ruchu, wychodzi. ( …) Codziennie mijamy wielu ludzi, ale – możemy zadać sobie pytanie – czy spotkamy się z ludźmi, których napotykamy? Czy swoim czynimy zaproszenie Jezusa, czy zajmujemy się naszymi sprawami? Wszyscy oczekują czegoś od innych, ale chrześcijanin idzie ku innym. (Gaudete et exsultate, 24).