parallax background

3 Dzień Konwentu

9 lipca 2020
2 Dzień Konwentu
8 lipca 2020
4 Dzień Konwentu
10 lipca 2020
2 Dzień Konwentu
8 lipca 2020
4 Dzień Konwentu
10 lipca 2020

Św. Wincenty - módl się za nami!

Trzeci dzień Konwentu przebiegał pod ojcowskim okiem św. Wincentego a Paulo. O. Dyrektor w homilii przypomniał drogę naszego Założyciela, który „po przejściu przez Bramę Miłosierdzia, poszedł do ludzi, którzy «byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza».” Przytoczony też został fragment listu Papieża Franciszka z okazji 400 – lecia Charyzmatu Wincentyńskiego:

„Skałą jest ubogi Jezus, który pragnie być rozpoznawany w człowieku ubogim i pozbawionym głosu. Bowiem On jest tam. Wy również, gdy spotykacie osoby słabe, zranione przez trudną przeszłość, jesteście wezwani, by być skałami: nie po to, by sprawiać wrażenie osób twardych i niewzruszonych, a tym mniej, by okazywać niewrażliwość na cierpienie, ale by stać się pewnymi punktami oparcia”.

Po sesji plenarnej, przeprowadzonej ze szczęśliwym skutkiem metodą online, rozpoczęłyśmy refleksję w poszczególnych grupach nt. czterech priorytetowych wyzwań dla Zgromadzenia. Są to:

  1. Prawa człowieka i integralny rozwój osób najbardziej opuszczonych w społeczeństwie
  2. Troska o „wspólny dom”
  3. Mistyka „życia razem”
  4. Przekazywanie wiary i wartości chrześcijańskich młodym pokoleniom

Pracę tę kontynuowałyśmy po południu. Natomiast o godz. 16:00 ponownie nawiązałyśmy kontakt między grupami, by podzielić się owocami trudu każdej z nich. Kolejna sesja plenarna miała na celu głosowanie nad treścią dokumentu, który zostanie przedstawiony Konwentowi Generalnemu.