parallax background

1 Dzień Konwentu

7 lipca 2020
Wigilia Konwentu
6 lipca 2020
2 Dzień Konwentu
8 lipca 2020
Wigilia Konwentu
6 lipca 2020
2 Dzień Konwentu
8 lipca 2020
 

VENI SANCTE SPIRITUS

W dzień otwarcia Konwentu o godz. 8:00 równolegle w czterech domach prowincji celebrowana była Uroczysta Eucharystia o Duchu Świętym.

Homilia O. Dyrektora B. Zapotocznego uprzytomniła nam wagę otwarcia się w tych dniach na Boga, na Siostry oraz na Ubogich, a to wszystko dzięki Duchowi Świętemu.

„Zamknięcie się na Ducha Świętego sprawia, że życie zakonne traci swój rozmach. Przemienia się w postawę przetrwania, które czyni nas lękliwymi. Sprawia, że zamykamy się powoli i po cichu w naszych domach i naszych schematach. (...) Postawa przetrwania odbiera moc naszym charyzmatom, prowadzi do „oswojenia się z nimi”, pozbawiając je siły twórczej. (Papież Franciszek do osób konsekrowanych - 2017)

Oficjalne otwarcie Konwentu było testowaniem niespotykanej dotąd w historii Zgromadzenia metody konwentowej online. Cztery grupy nawiązały łączność wizualną przy pomocy aplikacji Zoom o godz. 9:15. Dzięki temu komunikatorowi mogłyśmy przyjrzeć się aktualnej sytuacji Prowincji i docenić działanie Bożej Opatrzności w ciągu minionych 6 lat. Na zakończenie dnia, podczas adoracji Najśw. Sakramentu złożyłyśmy u stóp Pana wszystkie spotkania, rozmowy i przemyślenia pierwszego dnia Konwentu.