Czas Kongresu

Pan Bóg na różne sposoby się troszczy o człowieka. O mnie zatroszczył się poprzez Kongres Młodych…

Na niwie Pana

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. /Mt 25,40/…