parallax background

Ikona Świętej Rodziny w Choczni

21 marca 2022
Mali na Wielki Post
8 marca 2022
Oddać życie…
1 kwietnia 2022
Mali na Wielki Post
8 marca 2022
Oddać życie…
1 kwietnia 2022
 

W Archidiecezji Krakowskiej od Uroczystości Świętej Rodziny peregrynuje Ikona Świętej Rodziny odwiedzając poszczególne dekanaty archidiecezji. 9 marca przybyła również do naszej parafii, abyśmy mogli obmodlić wszystkie sprawy związane z parafią i jej rodzinami.

Do modlitwy została zaproszona cała parafia, tak więc włączyły się poszczególne działające w niej grupy. Nie zabrakło oczywiście adoracji prowadzonej przez Wincentyńską Młodzież Maryjną czy różańca prowadzonego przez parafialny Zespół Charytatywny. Siostry włączały się w adoracje prowadzonych grup.

Parafia obejmuje swoim zasięgiem dwie wioski, dlatego też Ikona zagościła na krótko w kaplicy w Kaczynie. Do modlitwy dołączyła również szkoła tam działająca (SOSW), której dzieci, młodzież i pracownicy przybyli przywitać ikonę oraz włączyli się w modlitwę za rodziny tamtejszej wioski. Ufamy, że ta intensywna modlitwa całej parafii wpłynie na umocnienie jej rodzin.