parallax background

Odnaleźć dobro

29 maja 2021
Odnowa rekolekcyjna
12 maja 2021
Dzień Dziecka WMM
31 maja 2021
Odnowa rekolekcyjna
12 maja 2021
Dzień Dziecka WMM
31 maja 2021
 
W świecie jest nieskończenie wiele powodów,
by okazywać miłosierdzie.
Nawet w najgorszych spośród nas jest jakaś cząstka dobra,
tak jak w najlepszych spośród nas jest jakaś skaza.
Dobrymi są ci, którzy próbują odnaleźć
jakieś dobro w innych
i zazwyczaj rzeczywiście je odnajdują,
złymi są ci, którzy doszukują się w innych wad,
a w rezultacie nie dostrzegają własnych.

Abp Fulton Sheen

 

Tej cząstki dobra w drugim człowieku szukała zawsze – służąc ubogim w Choczni – s. Teresa Lechowicz. Do dzisiaj żywa jest pamięć o niej w sercach starszego pokolenia.

Tego dobra szukała s. Anna Krzyśko, s. Zofia Siuta, s. Zofia Dłubacz. Tego dobra szuka zawsze s. Maria Michalik z ogromnym poświęceniem pracując i służąc dzieciom niepełnosprawnym – przybliżając je do Boga, a teraz w maju przygotowując do I Komunii św. Amelkę – ku ogromnej radości jej ojca oraz rodzeństwa.

Pragnę wyrazić Bogu wdzieczność za obecność tych Sióstr w Choczni, a także za wszystkich, którzy w swoich rodzinach opiekują się osobami starszymi, chorymi, niedołężnymi. I to jest piękne i wyjątkowe, że ci starsi są tak pięknie zaopiekowani.

Jest też takie powiedzenie: „pomóżcie mi pomagać...”. W tym pięknie mieści się wspólnota naszych Sióstr z Bobrka, która przejęła opiekę nad naszym chorym z Choczni, przebywającym obecnie w hospicjum w Oświęcimiu. Dziękuję Wam, Kochane Siostry, za Waszą dobroć i życzliwość.

S. Stefania

 

S. Teresa Lechowicz (w Choczni w latach 1971- 2002)