parallax background

Zespół charytatywny

13 lutego 2022
Świetlica się rozkręca
10 lutego 2022
Nie do odrzucenia!
16 lutego 2022
 

Zespół Charytatywny w Choczni ma długą historię - od samego początku pobytu sióstr w tej parafii służy Ubogim, chorym, samotnym, osobom w podeszłym wieku. Aby móc służyć innym, Panie chętnie uczestniczą w różnorakiej formacji i rekolekcjach. Ostatnia taka formacja odbyła się w Zakrzowie.

Przed świętami cały Zespół poświęcił się organizowaniu świątecznych paczek dla podopiecznych, a po świętach spotkaliśmy się wszyscy wraz z księdzem Proboszczem dzieląc się opłatkiem i doświadczeniami. Dziękowaliśmy Bogu za wszystko – za Jego Opatrzność i Miłość, która jest rozlana w naszych sercach, i którą możemy dalej przekazywać !

S.Stefania Halwa