parallax background

Zespół charytatywny

13 lutego 2022
Świetlica się rozkręca
10 lutego 2022
Nie do odrzucenia!
16 lutego 2022
Świetlica się rozkręca
10 lutego 2022
Nie do odrzucenia!
16 lutego 2022
 

Zespół Charytatywny w Choczni ma długą historię - od samego początku pobytu sióstr w tej parafii służy Ubogim, chorym, samotnym, osobom w podeszłym wieku. Aby móc służyć innym, Panie chętnie uczestniczą w różnorakiej formacji i rekolekcjach. Ostatnia taka formacja odbyła się w Zakrzowie.

Przed świętami cały Zespół poświęcił się organizowaniu świątecznych paczek dla podopiecznych, a po świętach spotkaliśmy się wszyscy wraz z księdzem Proboszczem dzieląc się opłatkiem i doświadczeniami. Dziękowaliśmy Bogu za wszystko – za Jego Opatrzność i Miłość, która jest rozlana w naszych sercach, i którą możemy dalej przekazywać !

S.Stefania Halwa