Krzeszowice

ul. Nowa Wieś 59
32-065 Krzeszowice
tel. 12 282 07 08
szarytkikrzeszowice@interia.pl…

Historia domu w Krzeszowicach

Siostry Miłosierdzia przybyły do Krzeszowic 11 października 1909 roku na zaproszenie Hrabiny Krystyny Potockiej. Umowa zawarta przez Hrabinę z Siostrami Miłosierdzia zawiera następujące słowa: „J.W.Hr.…