Sesja formacyjna

Od 27.04 do 04.05.2019 r. miała miejsce Międzyprowincjalna Sesja Sióstr Seminarzystek. W Krakowie spotkały się…

Praca w Zakopanem

Praca sióstr na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Dwie siostry z naszej wspólnoty: s. Marzena Cygert i s. Ewa…

Pomoc uzależnionym

W prowadzeniu Kuchni Ubogich, gdzie codziennie wydawane jest 50 posiłków, szarytki w Rabce współpracują z AIC,…

W służbie WMM

Siostry Miłosierdzia aktywnie włączają się w formację młodzieży w Stowarzyszeniu Wincentyńskiej…

Spacer po kościele

W szeregu cennych i wiekowych zabytków krakowskich, nasz dom i kościół nie należą do najstarszych, wręcz przeciwnie…

Finał ferii

Chociaż zakończył się czas ferii zimowych (wczoraj wrócili do szkoły m.in. uczniowie z województwa podkarpackiego…