Nadzieja odnowy

20 lutego do Zebrzydowic przyjechała z Rabki grupa osób z problemem alkoholowym. Te kilka osób…

Złoty Jubileusz

We wspólnocie gorzowskiej świętowaliśmy Złoty Jubileusz 50-lecia powołania Siostry Przełożonej Stanisławy Ząber.…

Świetlica w ferie

Dzieci ze świetlicy w Żywcu wykorzystały twórczo czas ferii m. in. na kursie narciarskim, atrakcjach zimowych…

Migawki z Żywca

We wspólnocie żywieckiej dzieje się wiele na różnych polach. Jednym z głównych poletek jest świetlica parafialna…

99 rok bieży!

Seniorka Wspólnoty w Tenczynku – siostra Helena – w Wigilię 24 grudnia rozpoczęła swój 99 rok życia!…