parallax background

Świetlice środowiskowe

Katecheza
14 kwietnia 2020
Wizyty domowe
3 kwietnia 2020

„Podjęłyście postanowienie, że kiedy święte posłuszeństwo pośle was do opieki nad tymi dziećmi, pójdziecie im służyć z ofiarnością, dobrocią i miłością! To Bóg daje wam, moje córki, tę dobrą wolę”. /św. Wincenty a Paulo/

Propozycję wsparcia rodzin, zwłaszcza tych z trudnościami, oferują tzw. świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży. Zapewniają one wychowankom wszechstronne wsparcie, nie tylko w zakresie potrzeb podstawowych, jak opieka, wyżywienie, ale także pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne, aż po różnorodne zajęcia rozwojowe.