parallax background

Wizyty domowe

Świetlice środowiskowe
14 kwietnia 2020
Szpitale
3 kwietnia 2020

Służąc ubogim służy się Jezusowi Chrystusowi. O moje córki, jakże to prawdziwe! W osobie ubogich usługujecie Jezusowi Chrystusowi… Jakaś Siostra pójdzie dziesięć razy na dzień odwiedzić chorych i dziesięć razy na dzień znajdzie tam Boga.”/św. Wincenty/

Podejmujemy posługę wobec chorych i potrzebujących w ich domach w charakterze opiekunek parafialnych, niejednokrotnie we współpracy z różnymi stowarzyszeniami i instytucjami. Siostry posługują także jako pielęgniarki w kilku Stacjach Opieki Caritas: