parallax background

PRZEDSZKOLA

DOMY POMOCY
31 marca 2020
DOMY POMOCY
31 marca 2020

„W nauczaniu będzie troszczyć się o to, by dzieci poznawały tajemnice wiary i dobre obyczaje, by rozróżniały dobo od zła. Będzie to ważniejsze niż postępy w czytaniu i uczeniu się na pamięć pewnej liczby tekstów…”

/św. Ludwika de Marillac, 1645 – Obowiązki siostry nauczycielki, w: „Myśli i notatki” s.108/