parallax background

CENTRA DLA BEZDOMNYCH

DOMY POMOCY
31 marca 2020
SZPITALE
3 kwietnia 2020
SZPITALE
3 kwietnia 2020
DOMY POMOCY
31 marca 2020

„Nic nie tracicie, gdy opuścicie modlitwę i Mszę św. dla służenia Ubogim. Służyć Ubogim, to służyć Bogu, a wy powinnyście widzieć Boga w ich osobie”.  /Św. Wincenty a Paulo/

Siostry Miłosierdzia od blisko 400 lat podejmują rozległe działania na rzecz bezdomnych. Oprócz doraźnej pomocy prowadzimy kilka dziennych ośrodków pomocy bezdomnym:

  • Świetlica Dzienna dla Osób Bezdomnych, Kraków, ul. Warszawska 8
  • Centrum św. Katarzyny, Gorzów Wielkopolski, ul. Warszawska 45
  • Kuchnia dla ubogich oraz punkt charytatywny w Rabce – współpraca ze Stowarzyszeniem AIC
  • Centrum dla bezdomnych w Odessie na Ukrainie – we współpracy z organizacją „DePaul”