parallax background

DOMY POMOCY

PRZEDSZKOLA
27 lutego 2020
CENTRA DLA BEZDOMNYCH
3 kwietnia 2020
CENTRA DLA BEZDOMNYCH
3 kwietnia 2020
PRZEDSZKOLA
27 lutego 2020

W Domach Pomocy Społecznej zamieszkują osoby, które z różnych przyczyn (choroby, wieku lub niepełnosprawności) nie mogą pozostać w swoim dotychczasowym środowisku. Znajdują tutaj przestrzeń oraz ludzi, którzy towarzyszą im i pomagają z miłością i szacunkiem.

Nasza prowincja prowadzi:

Ponadto zgromadzenie od ponad 100 lat podejmuje z zaangażowaniem posługę w dwóch domach pomocy, które przed laty fundatorzy powierzyli trosce zgromadzenia. Są to:

  • Dom Pomocy Społecznej w Moszczanach
  • Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie