Skrzynka intencji

Zachęcamy do powierzania Matce Bożej swoich spraw i potrzeb. W przesłanych intencjach modlimy się w każdą sobotę o godz. 17:30 w czasie Nowenny do Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik.  W naszym kościele w Krakowie uciekamy się do Maryi, która tak bardzo pragnie udzielać łask każdemu i nieustannie wstawia się za cierpiącą ludzkością.

Tyle spraw nosisz w swoim sercu, pytań, myśli, trudności, które wydają się bez rozwiązania. Zaufaj Maryi powierz Jej swój los.


O Maryjo bez grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy