Skrzynka intencji

Przesłane intencje polecamy w każdą sobotę w domu prowincjalnym o godz. 17:30, podczas Nowenny do MB Objawiającej Cudowny Medalik.

Nasza Matka tak bardzo pragnie udzielać łask każdemu i nieustannie wstawia się za cierpiącą ludzkością. Tyle spraw nosisz w swoim sercu, pytań, myśli, trudności, które wydają się bez rozwiązania. Zaufaj Maryi i powierz Jej swój los.

O Maryjo bez grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.