7-11 lipca to czas Konwentu Prowincjalnego, który odbył się równolegle w czterech domach: domu prowincjalnym, w domu przy ul. Warszawskiej 11 w Krakowie, w Piwnicznej-Zdroju oraz w Zakopanem. Wg Konstytucji:

„Konwenty w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia mają za zadanie dokonać oceny dzieł apostolskich i pobudzać do wierności własnemu charyzmatowi” (K.84).

Hasło przyświecające obecnym Konwentom brzmi:

„Ephata! Przejść przez bramę … Iść ku … Spotkać.”

Logo wydarzenia składa się z trzech elementów:

Napis Ephata! To słowo Chrystusa uzdrawia człowieka głuchoniemego i pozwala mu powrócić do życia. „Otwórz się!". Teraz nasza kolej. Jesteśmy zaproszone, by uusłyszeć to wezwanie niosące Nadzieję i podjąć drogę, na której wszystko jest możliwe....

Zarys pieczęci Zgromadzenia podkreśla centralne miejsce Chrystusa i Jego bezwarunkowej miłości. Uwydatnia pasję Chrystusa dla ludzkości i nasze pragnienie, byśmy umocnione komunią między nami, były pełne pasji dla Miłosierdzia.

Wyciągnięta ręka przywodzi na myśl gest dawania i otrzymywania. Zaprasza nas, byśmy wyszły i dołączyły do naszych cierpiących braci oraz kontynuowały misję Chrystusa Sługi.

 
 • Wigilia Konwentu
  Dziś wigilia Konwentu Prowincjalnego. W Domu Prowincjalnym w Krakowie, będącym punktem odniesienia dla innych grup, można podziwiać plansze przybliżające treści konwentowe...
 • 1 Dzień Konwentu
  Oficjalne otwarcie Konwentu było testowaniem niespotykanej dotąd w historii Zgromadzenia metody online. Cztery grupy nawiązały łączność wizualną...
 • 2 Dzień Konwentu
  Refleksji konwentowej patronował św. Jan Paweł II. O. Dyrektor przypomniał wezwania tego Wielkiego Rodaka, by prowadzić innych do Jezusa, gdyż człowiek "nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa..."
 • 3 Dzień Konwentu
  Trzeci dzień Konwentu przebiegał pod ojcowskim okiem św. Wincentego a Paulo. O. Dyrektor w homilii przypomniał drogę naszego Założyciela, który „po przejściu przez Bramę Miłosierdzia, poszedł do ludzi, którzy «byli znękani i porzuceni..."
 • 4 Dzień Konwentu
  Zamysłem samego Boga było zgromadzenie w domu św. Ludwiki czterech pierwszych dziewcząt w celu przygotowania ich do posługi ubogim...
 • Zakończenie Konwentu
  Kończymy nasz Konwent w piękny dzień sobotni, poświęcony Matce Bożej od Cudownego Medalika. Maryja towarzyszyła nam w czasie tych dni swoją dyskretną i pokorną obecnością…