Chocznia

ul. Kościelna 1
34-123 Chocznia
tel. 33 873 01 38
sm_chocznia@interia.pl…

Historia wspólnoty w Choczni

W latach 50-tych zwalniano siostry ze szpitali, dlatego otwierało się nowe pole działalności apostolskiej. 1 maja 1952 roku do parafii w Choczni sprowadzono Siostry Miłosierdzia.…