parallax background

Pożegnanie sióstr w Bystrej

1 lipca 2021
Dzień Dziecka
Jak dobrze się spotykać…
24 czerwca 2021
Wakacje w Seminarium
3 sierpnia 2021
Dzień Dziecka
Jak dobrze się spotykać…
24 czerwca 2021
Wakacje w Seminarium
3 sierpnia 2021
 

Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przybyły do Bystrej w 1953 r. na prośbę ks. Michała Kucharskiego, kapelana sanatorium. Na przestrzeni prawie 70 lat podejmowały posługę w parafii: odwiedzały ubogich, pielęgnowały chorych, współpracowały z Zespołem Charytatywnym, troszczyły się o kościół, katechizowały, animowały grupy dzieci i młodzieży w duchu Maryjnym. Współpraca zarówno z Duszpasterzami jak i Parafianami układała się bardzo dobrze.

Jednak ze względu na braki personalne została podjęta trudna decyzja o zamknięciu tej placówki.

W dniu 27 czerwca 2021 r. miało miejsce pożegnanie sióstr w parafii pw. Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa. O godz. 11.00 sprawowana była Eucharystia dziękczynna za dar obecności i posługę sióstr. Na zakończenie Ks. Proboszcz Tadeusz Krzyżak oraz przedstawiciele grup i stowarzyszeń wyrazili siostrom podziękowanie, zapewnili o modlitwie w intencji nowych powołań. Nie ukrywali smutku z powodu opuszczenia parafii przez siostry. Wzruszające do łez było pożegnanie przygotowane przez Dzieci Maryi. Niektóre dziewczynki obiecały, że będą Siostrami Miłosierdzia.

Siostra Wizytatorka ofiarowała dla parafii ikonę św. Wincentego. W swoim słowie powiedziała m.in.:

„Choć jest to moment bardzo trudny dla nas wszystkich, ufam Panu Bogu, że św. Wincenty - nasz Założyciel, którego ikonę pragniemy tu pozostawić, uprosi Wam potrzebne łaski. A jeżeli wolą Bożą będzie, byśmy kiedyś powróciły, uczynimy to z wielką radością. Dziękujemy za wielką życzliwość, jakiej zawsze doznawałyśmy ze strony księdza Proboszcza, Kapłanów i Was, Drodzy Parafianie. Jedynym motywem naszego odejścia jest brak sióstr, brak powołań, dlatego prośmy Pana Żniwa o dar nowych powołań”.

Podczas każdej Mszy św. w ramach kazania odtwarzana była prezentacja przygotowana przez s. Beatę Widełkę na temat historii pobytu sióstr w Bystrej.

/s. Monika Dłubacz SM/