parallax background

Praca w Zakopanem

4 kwietnia 2019
Pomoc uzależnionym
2 kwietnia 2019
Przeworsk na wiosnę
24 kwietnia 2019
Pomoc uzależnionym
2 kwietnia 2019
Przeworsk na wiosnę
24 kwietnia 2019

Praca sióstr na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Dwie siostry z naszej wspólnoty: s. Marzena Cygert i s. Ewa Machowska, pracują na co dzień w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zakopanem (Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy), gdzie zajmują się dziećmi niepełnosprawnymi jako wychowawczynie i terapeutki. W miesiącu lutym przyjechała do nas na staż seminarzystka s. Renata Ćwik i do końca marca była zatrudniona przez to Stowarzyszenie jako wykwalifikowana rehabilitantka.

W zależności od stopnia niepełnosprawności dzieci, siostry służą im na różne sposoby. Niektóre z nich trzeba nauczyć podstawowych funkcji, takich jak jedzenie, picie, poruszanie się, i właśnie tutaj bardzo przydaje się praca rehabilitacyjna. Innym można zaproponować podstawową edukację. Wszystkie natomiast dzieci lubią się bawić, dlatego zorganizowana zabawa karnawałowa cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Siostry dbają szczególnie o duchowe potrzeby swoich podopiecznych i ich rodzin. Przygotowują dzieci do Sakramentów: pierwszej Komunii św. i Bierzmowania, a dla ich rodzin organizują raz w miesiącu Mszę świętą. Wysyłają specjalne zaproszenia, starają się o przygotowanie liturgii i oprawę muzyczną, a wszyscy chętni mogą z tej okazji przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy organizują dla dzieci i ich rodzin krótkie rekolekcje.