parallax background

Pomoc uzależnionym

2 kwietnia 2019
W służbie WMM
2 kwietnia 2019
Praca w Zakopanem
4 kwietnia 2019
W służbie WMM
2 kwietnia 2019
Praca w Zakopanem
4 kwietnia 2019

W prowadzeniu Kuchni Ubogich, gdzie codziennie wydawane jest 50 posiłków, szarytki w Rabce współpracują z AIC,

czyli Stowarzyszeniem Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo.
            Ponadto, we współpracy z wieloma zaangażowanymi osobami świeckimi organizowana jest pomoc dla osób uzależnionych.  Nasza działalność, to: spotkania dla osób uzależnionych w każdy wtorek i sobotę w domu Sióstr Miłosierdzia, z których rotacyjnie korzysta około 20 osób. Na spotkaniach tych, opierając się na treściach z Pisma świętego,  oraz na osobistym doświadczeniu związanym ze zniewoleniami i wiedzy posiadanej w tym zakresie, staramy się motywować osoby uzależnione do zmiany życia i do podjęcia leczenia. Kładziemy nacisk na nawrócenie w sensie duchowym. W efekcie wiele osób uzależnionych skorzystało ze spowiedzi, zaczęło się modlić, dwukrotnie uczestniczyło w pielgrzymce do Częstochowy na Jasną Górę oraz w nabożeństwach o uzdrowienie i uwolnienie od uzależnień we Wspólnocie Przymierza Rodzin „Mamre ”.

Wymierne efekty tych spotkań, to również podejmowanie prac fizycznych. Osoby uzależnione systematycznie pomagały przy remoncie Szkoły Katolickiej, sprzątały ścieżkę prowadzącą do kościoła, wykonywały prace porządkowe i remontowe w budynku kuchni dla Ubogich oraz pomagały starszym osobom, które je o to prosiły.  Wykonywały także drobne prace gospodarcze u osób prywatnych.

Proces trzeźwienia nie jest łatwy, potrzeba czasu, wielkiej cierpliwości a także nakładu środków finansowych. W czasie naszej rocznej działalności próby leczenia podjęło 8 osób uzależnionych. Oby wytrwali na tej drodze!