parallax background

Dzieje się

19 kwietnia 2022
Solidarna Ekspedycja
10 kwietnia 2022
Opowieść misyjna
14 maja 2022
Solidarna Ekspedycja
10 kwietnia 2022
Opowieść misyjna
14 maja 2022
 

We wspólnocie sióstr w Rabce nieustannie coś się dzieje... Oprócz stałej posługi Ubogim, niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży na katechezie oraz w ramach Stowarzyszenia WMM, siostry goszczą też rodziny z Ukrainy, co jest okazją do wzajemnego ubogacenia. Kalejdoskop ostatnich wydarzeń odbija się w poniższych migawkach fotograficznych.


W latach 2020-2022 rabczańska wspólnota realizowała projekt mający na celu usprawnienie opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, pozostającymi w domach rodzinnych. Zakupiono sprzęt dla 15 osób. Dzięki temu, starsi rodzice będący opiekunami, nadal mogą cieszyć się obecnością swoich niepełnosprawnych dzieci i mogą im zapewnić lepszą opiekę.