parallax background

W Rodzinie św. Wincentego

6 października 2021
Jubileusz w Żmigrodzie
5 października 2021
Nowy kościół w Ochotnicy
12 października 2021
 
W drugiej połowie września odbywały się różne spotkania ku czci Ojca Ubogich...

Przedstawiciele różnych gałęzi Rodziny Wincentyńskiej w Polsce spotkali się na Jasnej Górze w dniach 18-19 września 2021 r. Tradycyjna pielgrzymka duchowych spadkobierców św. Wincentego zgromadziła u stóp Królowej Polski ok. 90 osób należących do: Zgromadzenia Misji, Sióstr Miłosierdzia, Stowarzyszenia Miłosierdzia (AIC), Konferencji św. Wincentego, Stowarzyszenia Cudownego Medalika, a także Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej. To właśnie grupa WMM z Nowego Targu z s. Iwoną na czele, animowała liturgię oraz stanowiła pomoc logistyczną.

W jubileuszowym roku św. Józefa opiekuna Najświętszej Rodziny dziękowaliśmy za łaski otrzymane w minionym roku i prosiliśmy błogosławieństwo na kolejny rok wincentyńskiej służby. W sobotę wysłuchaliśmy konferencji ks. Wizytatora Pawła Holca CM pt. „Ubodzy skarbem Kościoła” z cennymi odniesieniami do nauczania Założyciela. Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu pod przewodnictwem Księdza Wizytatora.

W niedzielę podczas rodzinnego spotkania poznawaliśmy bliżej postać nowego błogosławionego - kard. Stefana Wyszyńskiego. Niektóre jednostki podzieliły się bieżącymi wyzwaniami w swojej działalności. Zakończyliśmy Mszą św. w kaplicy NMP od Cudownego Medalika w Domu św. Barbary. Homilię wygłosił ks. Jarosław Lawrenz, proboszcz parafii św. Anny we Wrocławiu, rzucając światło ewangeliczne na troski członków Rodziny. Eucharystię koncelebrowali ks. Edward Batko oraz ks. Jerzy Górny – Moderator Rodziny Wincentyńskiej w Polsce i organizator Pielgrzymki, który podsumował tegoroczne spotkanie.

 
 

27 września w kościele św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu na wieczornej Eucharystii zgromadzili się członkowie Rodziny Wincentyńskiej (SM, WMM) oraz Sympatycy. Dziękujemy za nieoceniony dar modlitwy razem z nami i za nas w tym doniosłym dniu!

 
 

29 września na Mszę św. w kaplicy szarytek zaproszeni zostali pracownicy Stacji Opieki Caritas, wcielający na co dzień w życie ideał św. Wincentego. Była też okazja do integracji i świętowania w nowotarskiej ekipie razem z przybyłym ks. J. Górnym CM.