parallax background

Nowy kościół w Ochotnicy

12 października 2021
W Rodzinie św. Wincentego
6 października 2021
U sióstr w Rabce
20 października 2021
W Rodzinie św. Wincentego
6 października 2021
U sióstr w Rabce
20 października 2021

Nasza mała wspólnota sióstr miłosierdzia w Ochotnicy Dolnej miała szczęście uczestniczyć w niezwykłych, historycznych uroczystościach parafialnych, związanych z budową nowego kościoła pod wezwaniem błogosławionego Prymasa Stefana Wyszyńskiego.


12 września 2021 roku podczas beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie poświęcony został kamień węgielny.

14 września 2021 roku biskup Wiesław Lechowicz poświęcił plac pod budowę nowej świątyni. Uroczystość odbyła się w liturgiczne wspomnienie Podwyższenia Krzyża Świętego oraz zaledwie dwa dni po beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, który będzie patronował nowemu kościołowi.

Kolejna niezwykła uroczystość odbyła się 25 września 2021 roku. W Ochotnicy Dolnej powitano uroczyście relikwie błogosławionego kard. Stefana Wyszyńskiego. Zrobiono to prawdziwie po królewsku. Powitanie relikwii rozpoczęło się już na granicy parafii. Stamtąd ks. proboszcz Paweł Legutko stojąc w bryczce, poprzedzony banderią konną, przejechał główną drogą przez miejscowość aż pod kościół parafialny. Tu relikwie kard. Wyszyńskiego powitali wierni wychodząc na ich spotkanie ze sztandarami i feretronami. W uroczystej procesji proboszcz wniósł relikwiarz do świątyni mijając pod drodze plac, na którym powstanie nowy kościół, pierwszy w Polsce i na świecie pod wezwaniem bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Relikwiarz został umieszczony w bocznym ołtarzu, gdzie po zakończonej Eucharystii wierni oddali cześć bł. kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. Parafia otrzymała relikwie pierwszego stopnia.

 
„Wrzesień był miesiącem cudów. Uczestniczyliśmy w beatyfikacji kard. Wyszyńskiego, dostaliśmy pozwolenie na budowę kościoła pod jego wezwaniem, poświęciliśmy plac pod budowę, a dzisiaj witamy w progach parafii i świątyni relikwie naszego Patrona. Można powiedzieć, że Prymas Tysiąclecia ma dzisiaj swoją prymicję w Ochotnicy”.

ks. proboszcz Paweł Legutko