parallax background

Jubilate Deo!

7 sierpnia 2021
Wakacje w Seminarium
3 sierpnia 2021
Spotkania na żywo!
12 sierpnia 2021
Wakacje w Seminarium
3 sierpnia 2021
Spotkania na żywo!
12 sierpnia 2021
 

4 sierpnia br. dwie Siostry z Infirmerii Domu Prowincjalnego przeżywały jubileusze powołania:

  • S. Józefa Drozdek – 70 lat
  • S. Julia Tłusty – 60 lat

O godz. 9.30 S. Wizytatorka, O.Dyrektor oraz S. Służebna Infirmerii złożyli Siostrom Jubilatkom życzenia. W krótkich prezentacjach została przedstawiona ich droga powołania. Przed Mszą św. Siostra Wizytatorka odczytała życzenia nadesłane przez Matkę Generalną S. Françoise Petit. Msza św. rozpoczęła się o godz. 11.00. Sprawowali ją: O. Dyrektor Bogdan Zapotoczny oraz Ks. Marcin Stasiowski. W homilii Ojciec Dyrektor wymienił kolejne posługi wypełniane przez Siostry Jubilatki z miłości ku Bogu i Ubogim. Następnie, miało miejsce radosne spotkanie przy stole, podczas którego Siostry Jubilatki podzieliły się swoimi wspomnieniami z dzieciństwa i młodości, naznaczonymi radościami, a także trudnymi doświadczeniami, jak choćby w przypadku Siostry Józefy, która wraz z rodzicami i licznym rodzeństwem doświadczyła losu repatriantów przemieszczających się z Kresów Wschodnich na Ziemie Odzyskane.

Niech Bóg będzie uwielbiony za powołanie naszych Drogich Sióstr Jubilatek odczuwane od wczesnych lat, za ich wierność poprzez dziesiątki lat.

Warto dodać, że zarówno Siostra Józefa jak i Siostra Julia miały w Zgromadzeniu swoje rodzone Siostry, które obecnie wspierają je z Domu Ojca.