Demokratyczna Republika Konga (dawniej: Zair) to trzecie pod względem liczby ludności państwo Afryki.


 Od 1998 r. jest nękane konfliktami zbrojnymi, które pochłonęły prawie 4 miliony ludzkich istnień. Setki tysięcy mieszkańców uciekło poza granice kraju. W najbardziej tragicznej sytuacji znajdują się dzieci. Osoby poniżej 18 roku życia stanowią połowę liczącej 55 milionów populacji kraju. Co piąte dziecko nie dożywa wieku 5 lat, połowa dzieci pomiędzy 6 a 11 rokiem życia nie uczęszcza do szkoły, a co trzecie jest niedożywione...