parallax background

Nadzieja odnowy

3 marca 2020
Złoty Jubileusz
2 marca 2020
Pandemia sprzed lat
18 marca 2020

20 lutego do Zebrzydowic przyjechała z Rabki grupa osób z problemem alkoholowym. Te kilka osób korzystających z tamtejszej kuchni dla ubogich wyróżnia determinacja uporania się ze swoim uzależnieniem. Trzy osoby, które już zakończyły terapię, od pewnego czasu podjęły pracę w gospodarstwie w Zebrzydowicach i integrują się w innym środowisku. Spotkanie ich kolegów ze wspólnotą z Zebrzydowic współpracującą ze Stowarzyszeniem Miłosierdzia w Rabce polegało na wspólnej modlitwie, rozmowie i poczęstunku, a zwieńczone zostało ogniskiem.

Życzymy wytrwałości i współpracy z łaską Bożą w pokonywaniu życiowych problemów!