parallax background

Jubilate Deo!

8 stycznia 2020
Krwawa wigilia
3 stycznia 2020
Urodzinowy tort
13 stycznia 2020
Krwawa wigilia
3 stycznia 2020
Urodzinowy tort
13 stycznia 2020

W niedzielę Chrystusa Króla 24 listopada 2019 r. w Storożyńcu miała miejsce niezwykła uroczystość. Otóż siostry miłosierdzia przeżywały swój srebrny jubileusz pobytu i służby ubogim na Bukowinie. Z tej okazji do Storożyńca zjechały siostry (szkoda że nie wszystkie) oraz księża misjonarze, którzy przez ćwierć wieku gorliwie i ofiarnie tutaj pracowali, niosąc mieszkańcom okolicznych wiosek pociechę duchową i pomoc materialną.

Uroczystość jubileuszowa sióstr połączona została z konsekracją nowego ołtarza i obrazu św. Anny w storożynieckim kościele, dlatego też obecny był ks. bp Edward Kawa. Świętowanie rozpoczęło się Mszą św. koncelebrowaną przez 20 kapłanów. We mszy świętej uczestniczyła też wielka liczba szarytek wraz z s. Wizytatorką, s. Ekonomką i o. Dyrektorem. Obecne były również siostry urszulanki z Czerniowiec i Kamieńca Podolskiego. Oczywiście nie zabrakło parafian z Piotrowiec Dolnych, Dawiden, Baniłowa i Starej Huty. Gospodarze, czyli parafianie ze Storożyńca, pięknie włączyli się w przygotowanie uroczystości. Bardzo aktywnie współpracowało z nami Stowarzyszenie AIC oraz Wincentyńska Młodzież Maryjna. Nasi parafianie przez ostatni tydzień każdego dnia chętnie pracowali do późnych godzin nocnych, aby uroczystość odbyła się w zaplanowanym terminie.Pan Bóg błogosławił naszym pracom dając nam też odpowiednią pogodę. Nie zabrakło również folkloru bukowińskiego - na zakończenie przepięknie zaprezentował się naszym gościom zespół dzieci i młodzieży „Dolinianka” ze Starej Huty.

Dzięki tym wszystkim wspaniałym grupom zaangażowanych ludzi uroczystość wypadła znakomicie.

Chwała za wszystko Bogu!

Siostry ze Storożyńca