parallax background

Pielgrzymowanie

10 sierpnia 2019
Autostrada do Nieba
9 sierpnia 2019
Jubilate Deo!
18 sierpnia 2019
Autostrada do Nieba
9 sierpnia 2019
Jubilate Deo!
18 sierpnia 2019

Wybierz się razem z nami… na wspaniały pielgrzymkowy szlak… „Ujrzeć Boga znak” w Obliczu Jasnogórskiej Pani pragną także szarytki pielgrzymujące z różnych stron. Dziś z pielgrzymką wrocławską dotarła do celu siostra Anna. Jutro na Jasnej Górze z pielgrzymką oświęcimską będzie siostra Jadwiga (sprawująca opiekę medyczną). Natomiast z Krakowa maszerują trzy siostry: s. Maria, s. Dorota i s. Elżbieta… A to jeszcze nie wszystkie grupy pątników…