parallax background

Jubilate Deo!

18 sierpnia 2019
Pielgrzymowanie
10 sierpnia 2019
Przedszkolaki i Święci
5 września 2019
Pielgrzymowanie
10 sierpnia 2019
Przedszkolaki i Święci
5 września 2019

„Na wieki będę opiewał łaski Pana, moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia” (Ps 89)

Dzień Wniebowzięcia NMP w domu prowincjalnym tradycyjnie obchodzony jest jako dziękczynienie za dar powołania sióstr Jubilatek. W tym roku świętowało aż piętnaście sióstr – trzy z nich obchodzą 70-lecie posługi, aż dziewięć sióstr – 60-lecie i również trzy szarytki celebrują złoty jubileusz 50-lecia powołania.

Te kilkadziesiąt lat w Zgromadzeniu to barwny kalejdoskop placówek, parafii i wspólnot, ale przede wszystkim to bogata mozaika twarzy ludzi spragnionych świadectwa Bożej Miłości. Nasze Jubilatki oddawały cześć Jezusowi służąc Mu jako pielęgniarki, katechetki, zakrystianki… Znajdują się wśród nich także długoletnie misjonarki: siostra Romana, która posługuje w Kamerunie od około 40 lat oraz jej siostra Zofia, która służyła długie lata na Ukrainie oraz w Rosji.

W ciągu dwóch dni – 14 i 15 sierpnia – Czcigodne Jubilatki miały okazję do wspólnej modlitwy, ubogacenia refleksją przełożonych, dzielenia się wspomnieniami oraz przyjmowania życzeń i radosnego świętowania we Wspólnocie.

„Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach!” (Ps 103). Nie zapominajmy o tych wszystkich dobrodziejstwach, które Dobry Bóg sprawia w naszych siostrach!