parallax background

W kolebce bł. Marty

5 czerwca 2019
Spotkanie z Patronem
31 maja 2019
Tu Pokolenie JP2!
12 czerwca 2019
Spotkanie z Patronem
31 maja 2019
Tu Pokolenie JP2!
12 czerwca 2019

Modlitwa pielgrzymkowa o powołania z Błogosławioną Siostrą Martą Wiecką

W 11 rocznicę beatyfikacji, wspólnota Sióstr Szarytek z Gorzowa przemierzyła szlaki ziemskich wędrówek siostry Marty Wieckiej. Wczesnym rankiem rozpoczęło się radosne pielgrzymowanie. 300-kilometrowa droga, mgła, wschodzące słońce, to dary Boga tworzące atmosferę bogatych, niepowtarzalnych przeżyć każdej z sióstr.

Pierwsze nasze kroki prowadziły do świątyni w Skarszewie, gdzie siostra Marta w modlitwie doświadczyła miłości i szczególnego wybrania przez Boga. W skromnej kapliczce ucałowałyśmy Jej relikwie, by nawiązać duchowy kontakt z niebem. Ludzie tej parafii i Tczewa szybko stworzyli pieszą grupę pielgrzymkową wraz z tamtejszym ks. Proboszczem, by Jej zawierzyć troski i pragnienia swoich serc. Uczestnicy, dla których trud fizyczny stanowił przeszkodę, wzięli udział w konferencji i modlitwie prowadzonej przez księdza Kamila, kleryka z Ukrainy i siostrę Barbarę.

Malownicza droga pośród pól sprzyjała modlitwie, refleksji, wspomnieniom i dialogom tamtejszych ludzi z siostrami. Przede wszystkim urzekające i budujące było ich świadectwo prostej i szczerej wiary. Żywy kult Siostry Marty został przedstawiony w Szkole Podstawowej w Szczodrowie w formie inscenizacji przygotowanej przez uczniów. Otwartość Dyrekcji, prostota pracowników, radosne przywitanie przez regionalny zespół i przyjęcie, pobudziły naszą refleksję o skromnym miejscu, bogatym w łaskę oraz niesamowitą fascynację życiem i osobą siostry Marty ze strony tych ludzi, młodzieży i dzieci. Zadziwiał nas fakt, że w rozmowie każdy przedstawiał się jako rodzina naszej Siostry.

Punktem kulminacyjnym była modlitwa litanijna przed Najświętszym Sakramentem w kościele w Szczodrowie, gdzie Siostra Marta przez chrzest weszła na drogę świętości. Nabożeństwo prowadził ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Tłum rozmodlonych ludzi pokazał ogromny szacunek dla osoby i świętości s. Marty. Wzruszający widok kolejek do sakramentu pokuty odsłaniał wiarę prostego ludu i pragnienie, by w pełni uczestniczyć we Mszy św. w Nowym Wiecu oddalonym o 3 kilometry.

Wzruszył nas widok domu rodzinnego Siostry Marty, modlitwa litanijna przy jej figurze postawionej obok, oraz pielgrzymi modlący się pod przewodnictwem niedoścignionego w zapale, kulcie i organizacji księdza Kamila. Uwieńczeniem pielgrzymki była Msza św. w pięknym ogrodzie pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Mokrzyckiego, który w swojej homilii zwrócił uwagę na ogrom cnót naszej Błogosławionej. Jej wiara, modlitwa, troska o wzajemne przeproszenie, o pojednanie grzeszników z Bogiem, ofiarna służba wobec bliźnich, niedoścignione poświęcenie stanowią jej testament dla naszej służby w realizacji powołania.

Zwieńczenie wszystkiego stanowiła agapa po Mszy św. oraz piękny koncert pieśni jako przedłużenie miłości i ofiary Jezusa. Spotkania z miejscową ludnością, prostota we wzajemnym dzieleniu się przeżywaniem wiary oraz całe przyjęcie pokazały, że ta skromna wioska kolejny raz doświadczyła wzajemnej miłości, dzielenia, życzliwości oraz żywej obecności swojej Patronki.

Siostry Wspólnoty Gorzowskiej