parallax background

Rekolekcyjny czas

29 marca 2018
Matka soborowa
28 marca 2018
Zaraźliwe powołanie
12 kwietnia 2018
Matka soborowa
28 marca 2018
Zaraźliwe powołanie
12 kwietnia 2018

Dom w Zakopanem ma charakter rekolekcyjno – wypoczynkowy. Wszystkie  siostry z tego domu, na czele z s. służebną Stanisławą Stoch są oddane  temu dziełu. Rekolekcje odbywają się tu przez cały rok, ale w okresie Wielkiego Postu miały one wyjątkowe nasilenie, przede wszystkim dlatego, że do naszej wspólnoty dołączyła s. Stanisława Krasucka, która pod tym względem ma wyjątkowe zdolności i zaangażowanie.

Pierwsze rekolekcje prowadziła wraz z innymi siostrami w Szczecinie, w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Były to rekolekcje szkolne dla dzieci i młodzieży, a odbywały się w dniach 11-14.03.2018. Na następne pojechała do Sułkowic k. Myślenic do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i prowadziła je również dla dzieci i młodzieży w dniach 19-21.03.2018. Ostatnie współtworzyła w Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny w Rabce – Zdrój, prowadząc je 27.03.2018. Ogólna tematyka rekolekcji wpisywała się w temat roku duszpasterskiego Kościoła  w Polsce i dotyczyła Ducha Świętego. Przykładem dla dzieci i młodzieży miał być także św. Stanisław Kostka i jego porywające słowa: „ Do wyższych rzeczy jestem stworzony”. Nie zabrakło również podzielenia się wincentyńskim charyzmatem przez ukazanie heroicznego życia bł. Marty Wieckiej , a zwłaszcza miłości Niepokalanej poprzez Cudowny Medalik.

Zaplanowane wcześniej rekolekcje,  które organizuje i współprowadzi s. Urszula Kosicka odbyły się na początku Wielkiego Postu 16-18.03.2018 w Częstochowie, a temat ich brzmiał: Świętymi bądźmy na wzór i z pomocą bł. Marty Wieckiej. Kolejne miały miejsce w Zakopanem, w dniach 02-04.03.2018, były one przeznaczone dla małżonków i opierały się o Pieśń nad Pieśniami, a głównym prowadzącym był o. Ksawery Knotz OFM Cap. Poproszono jeszcze  s. Urszulę o prowadzenie rekolekcji z s. Agnieszką w Świnnej k. Żywca, w dniach 05-07.03.2018. Były to szkolne rekolekcje dla dzieci i młodzieży, dotyczyły one Bożej miłości, trudu wybierania między dobrem i złem, w oparciu o przykłady św. Ludwiki i św. Wincentego, a także współczesnego Nicka Vujicic. Na końcu wszystkim uczestnikom rozdano Cudowne Medaliki, aby Matka Boża prowadziła ich przez całe  życie.

Dwie siostry: s. Marzena Cygert i s. Ewa Machowska, które na co dzień pracują w „Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”  w Zakopanem, organizowały i prowadziły wielkopostne rekolekcje dla swoich podopiecznych w Sanktuarium  Najświętszej Rodziny. Była to doskonała okazja, aby zarówno dzieci i młodzież, jak i ich rodziny skorzystały z sakramentu pokuty i jak najlepiej przygotowały się do Wielkanocy.

Prowadzenie i organizowanie rekolekcji to dzieło Ducha Świętego, dla nas trud i radość, ale najważniejsze by przez te duchowe spotkania uczestnicy bardziej pokochali Boga, siebie samych i ludzi wokół.