parallax background

Tak wiele dróg

8 kwietnia 2020
Pomimo izolacji
7 kwietnia 2020
Panno Można…!
22 kwietnia 2020
Pomimo izolacji
7 kwietnia 2020
Panno Można…!
22 kwietnia 2020

Jak wielu ludzi
Tak wiele dróg
Choć wiele dróg
jest jeden cel
Tym celem szczęście
A SZCZĘŚCIEM BÓG>


Słowa „Pójdź za Mną” Pan Jezus kieruje do każdego człowieka. Każdy z nas jest wezwany do tego, by iść za Jezusem. Różnią się tylko drogi, po których się kroczy.Przychodzi w życiu czas, by odkrywając Bożą Wolę z ufnością wejść na tę jedyną, niepowtarzalną ścieżkę. Ścieżkę, której nikt za mnie nie przejdzie. To ma być moje kroczenie z Jezusem, za Jezusem i w Jezusie, towarzysząc i służąc Jemu w osobach i sytuacjach dnia codziennego – tu i teraz, aby pozostać z Nim na zawsze, w pełni szczęścia…

S. Anna Pajor