parallax background

Błogosławione pielęgniarki

18 grudnia 2023
Katecheza w Przeworsku
15 grudnia 2023
Opłatek z Seniorami
24 grudnia 2023
Katecheza w Przeworsku
15 grudnia 2023
Opłatek z Seniorami
24 grudnia 2023

POŚWIĘCENIE WITRAŻY
bł. s. Marty Wieckiej i bł. Hanny Chrzanowskiej

Błogosławiona s. Marta Wiecka i błogosławiona Hanna Chrzanowska, to pielęgniarki, które z wielkim oddaniem niosły ulgę choremu człowiekowi. Obydwie dbały nie tylko o cierpiące ciało, lecz troszczyły się gorliwie także o duszę. Ich posługa nie ograniczała się tylko do sal szpitalnych, lecz wykraczała na zewnątrz, poza mury szpitalne.

Dnia 18 grudnia 2023 roku, w Starogardzie Gdańskim miało miejsce poświęcenie dwóch witraży poświęconych wyżej wspomnianym pielęgniarkom, umieszczonych w kaplicy Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana. Poświęcenia dokonał biskup pomocniczy Arkadiusz Okroj z Diecezji Pelplińskiej, który również wygłosił do uczestników uroczystości konferencję o wadze pełnienia posługi medycznej, podkreślając przy tym wartość wkładu w służbę zdrowia bł. s. Marty Wieckiej oraz bł. Hanny Chrzanowskiej.

To wydarzenie poprzedziło dwudniowe, duchowe przygotowanie, które poprowadziły Siostry Miłosierdzia z Ukrainy - s. Halina ze Śniatyna oraz s. Mariana z Odessy. Podczas spotkań, siostry dzieliły się doświadczeniem służby w czasie trwającej wojny oraz przedstawiły żywy kult bł. s. Marty Wieckiej nieprzerwanie trwający w Ukrainie. Ubogacającym było spotkanie z Czcicielami bł. s. Marty w Polsce, z Przyjaciółmi i Krewnymi s. Marty oraz przedstawicielami Grup Parafialnych, które działają pod patronatem Błogosławionej Siostry z Kociewia. Nie zabrakło też okazji, by spotkać się z samymi pacjentami szpitala, z dziećmi i młodzieżą, a także z osobami Klubu Seniora.

Zaproszonym siostrom dano również możliwość zwiedzenia: Nowego Wieca – miejsca, gdzie urodziła się s. Marta, kościoła w Szczodrowie, gdzie została ochrzczona oraz Skarszew, gdzie przyjęła I Komunię Świętą.

Siostry, które na co dzień mają możliwość modlić się przy grobie bł. s. Marty Wieckiej, ze wzruszeniem stały przy grobach krewnych bł. s. Marty: jej rodziców Marcelego i Pauliny Wieckich, rodzeństwa: Barbary, Franciszka Marcelego i Melani, a szczególnie jej brata - ks. Jana Wieckiego, który jako pierwszy zaczął spisywać świadectwa łask, które ludzie otrzymywali za jej pośrednictwem oraz zbierać wspomnienia świadków życia bł. s. Marty. Czynił to z polecenia biskupa lwowskiego Bolesława Twardowskiego i za zgodą przełożonych Prowincji Krakowskiej Sióstr Miłosierdzia.

Ufamy, że bł. s. Marta oraz bł. Hanna, przedstawione w witrażach szpitalnej kaplicy, uproszą potrzebne łaski personelowi medycznemu, a nade wszystko osobom chorym i cierpiącym.

PS Poznaj bliżej bł. Hannę Chrzanowską i bł. s. Martę Wiecką.