parallax background

Katecheza w Przeworsku

15 grudnia 2023
WMM i DSM Limanowa
9 grudnia 2023
Błogosławione pielęgniarki
18 grudnia 2023
WMM i DSM Limanowa
9 grudnia 2023
Błogosławione pielęgniarki
18 grudnia 2023

KATECHEZA W PRZEDSZKOLU SIÓSTR MIŁOSIERDZIA
W PRZEWORSKU

W naszym Przedszkolu cały Zespół Wychowawczy dba o wychowanie religijne dzieci. Są one od najmłodszych lat wprowadzane w świat wiary, uczone gestów religijnych, zapoznawane ze znakami i przedmiotami religijnymi, uczone szacunku dla nich (w czym wspieramy ich rodziny).

Sprzyjają temu bardzo pobożne zwyczaje przedszkola takie jak: codzienna modlitwa co rano, przed posiłkiem, przy wychodzeniu na plac zabaw, czy na przechadzkę (kiedy szczególnie jest wzywany Anioł Stróż …), comiesięczna Msza św. w parafii, wspólnie przez dzieci przygotowywana i przeżywana (z udziałem rodziców). Dzieci mają także okazję uczestniczyć w pojedynczych nabożeństwach liturgicznych, które również wspólnie przygotowują, takich jak: różaniec, Droga Krzyżowa, nabożeństwo majowe… W okresie bożonarodzeniowym poznają świąteczne zwyczaje, wcielają się w postaci z jasełek…

Wszystko to uzupełnia katecheza, prowadzona dwa razy w tygodniu w każdej grupie przez s. Kazimierę Potok. Wprowadza ona dzieci w atmosferę wiary, ukazuje piękno świata i inne dary Boże, uczy za nie dziękować Bogu, szanować je. Uświadamia im obecność Pana Boga, Jezusa Chrystusa, Świętych; uczy zwracać się do Niego w modlitwie; czyta im biblię, by je zapoznać z poszczególnymi tajemnicami z życia Jezusa Chrystusa - od dzieciństwa aż po śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, wstąpienie do nieba i zesłanie Ducha Świętego. W ten sposób, stosownie do wieku, dzieci są wprowadzane w przeżywanie okresu Adwentu, Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu i Wielkanocy oraz uczone zażyłości z Nim w życiu codziennym.

Wspólnota Sióstr Miłosierdzia w Przeworsku

Przeworsk, grudzień 2023.