parallax background

Mników

12 października 2023
Pielgrzymka do Śniatyna
9 października 2023
Modlitwa o pokój
18 października 2023
Pielgrzymka do Śniatyna
9 października 2023
Modlitwa o pokój
18 października 2023

PIELGRZYMKA DO MNIKOWA

Siostry ze Wspólnoty Tenczyńskiej wraz z Stowarzyszeniem Miłosierdzia św. Wincentego i Seniorami Świetlicy udali się na pielgrzymkę do Matki Bożej Skalskiej w Dolinie Mnikowskiej.

Wizerunek Matki Bożej, zwaną Skalską, to kilkumetrowy obraz na skale wapiennej, pierwotnie namalowany w XIX w. przez znanego malarza – taternika Walerego Eliasza Radzikowskiego.

Według legendy, inicjatorką tego dzieła była hrabina Potocka, po tym jak jej ciężko chora córka została uzdrowiona. Żarliwe modlitwy matki zostały wysłuchane, a ona kilkukrotnie zobaczyła we śnie skałę z wizerunkiem Matki Bożej. Hrabina usilnie poszukiwała wyśnionego miejsca, w końcu znalazła ją w Dolinie Mnikowskiej. Wtedy poprosiła znanego artystę o namalowanie na niej wizerunku Matki Bożej.

Przy tym obrazie modlił się także młody ksiądz Karol Wojtyła podczas wędrówki po okolicznych ścieżkach.

 

Więcej informacji na temat wizerunku Matki Bożej Skalskiej: https://mnikow.diecezja.pl/matka-boza-sklalska/