parallax background

Pielgrzymka do Śniatyna

9 października 2023
Sesja w Paryżu
1 października 2023
Mników
12 października 2023
Sesja w Paryżu
1 października 2023
Mników
12 października 2023

Pielgrzymka do Śniatyna

Podczas jednego z comiesięcznych spotkań formacyjnych sióstr okręgu lwowskiego zapadła decyzja o pielgrzymce do miejsca, gdzie żyła i służyła oraz oddała swoje życie z miłości do bliźniego bł. s. Marta Wiecka. Organizacją wyjazdu zajęła się s. Józefa Wątroba - szarytka. Pielgrzymka do Śniatyna odbyła się 8 i 9 października bieżącego roku, w 15-tą rocznicę Beatyfikacji s. Marty. Wzięły w niej udział siostry: Sercanki, Franciszkanki Rodziny Maryi, Józefitki, Szarytka, Albertynka i Sercanka bezhabitowa.

Pielgrzymi nawiedzili teren szpitalny, gdzie pracowała siostra Marta, jako pielęgniarka, zobaczyli budynek szpitalny, w którym żyła razem z innymi siostrami Szarytkami, służącymi chorym w tym szpitalu. Pracownik szpitala wskazał przybyłym budynek byłej kostnicy, gdzie wyprzedzając moment swej śmierci, już za życia bł. Marta wyśpiewała wraz z innymi siostrami żałobne pieśni, przechodząc obok często się tam modliła i śpiewała pobożne pieśni.

Uczestnicy pielgrzymki nawiedzili także Sanktuarium Błogosławionej Marty – parafialny kościół w Śniatynie, gdzie oddali cześć Bogu i modlili się litanią do Błogosławionej, w bocznej kaplicy, w której znajduje się jej obraz z Uroczystości Beatyfikacyjnej i relikwie z czasu peregrynacji po Ukrainie.

W czasie krótkiego pobytu w Śniatynie, pielgrzymi dwukrotnie nawiedzili grób bł. s. Marty Wieckiej. Przez jej wstawiennictwo modlili się i przedstawiali Bogu swoje intencje, a także tych, którym obiecali swoją pamięć w modlitwie. O godzinie 15-tej, pielgrzymi wraz z osobami świeckimi, którzy podczas wojny codziennie zbierają się o tej godzinie przy grobie na modlitwę przez wstawiennictwo „Mateczki”, modlili się Koronką do Bożego Miłosierdzia prosząc o łaskę zakończenia wojny i pokój dla Ukrainy i świata.

Pielgrzymka sióstr z różnych zgromadzeń była połączona z comiesięcznym dniem skupienia, na którym siostry Lwowskiego Dekanatu pogłębiają swoją osobistą więź z Bogiem, biorąc udział w takich religijnych praktykach jak: modlitwa brewiarzowa, konferencja ascetyczna, adoracja Najświętszego Sakramentu, Spowiedź i udział we Mszy Świętej. Do tego dnia skupienia i pielgrzymki dołączyły również siostry z Rudek, Bibrki, Złoczowa i Brodów. W skupieniu wzięła udział również przełożona śniatyńskiej wspólnoty Szarytek – s. Barbara Repetowska.

Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo i Księża Misjonarze, którzy służą w Śniatynie, przyjęli wspaniałomyślnie i gościnnie pielgrzymów, stwarzając im odpowiednie warunki do modlitwy i odpoczynku. Niezwykle fascynującym było poznanie żywego pomnika dla błogosławionej s. Marty Wieckiej, wybudowanego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, jako wotum za dar Beatyfikacji, aby uwiecznić jej oddaną służbę i heroiczną śmierć. Tym pomnikiem jest Centrum im. bł. Marty Wieckiej - ośrodek charytatywny, służący dzieciom w wieku przedszkolnym oraz miejsce, gdzie znajduje się ośrodek opiekuńczy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, a także ośrodek socjalny dla osób samotnych i potrzebujących ze Śniatyna i okolic, jakie mogą otrzymać tam pomoc materialną i duchową. Ponadto w tymże Centrum znajduje się „Okno Życia” do ratowania dzieci porzuconych przez matki. Pielgrzymi powrócili do swoich miejsc pracy i służby, bogaci we wrażenia i napełnieni duchowo, dziękując Bożej Opatrzności i sobie nawzajem za wspaniale spędzony czas. 

s. Teona Olyanin CSSJ