parallax background

Wigilia Zesłania Ducha Św.

1 czerwca 2023
Pozwólcie dzieciom…
25 maja 2023
Relikwie w katedrze
6 czerwca 2023
Pozwólcie dzieciom…
25 maja 2023
Relikwie w katedrze
6 czerwca 2023

Wigilia Zesłania Ducha Świętego – 27 maja 2023 r. dała nam radosne przeżycia. Nasza Wspólnota Zgromadzenia powiększyła się o dwa nowe serca: Małgorzaty i Veroniki. Tego wieczoru rozpoczęły one formację w Postulacie. Nasz Dom Prowincjalny w Krakowie znów tętni młodzieńczym postulanckim życiem.

Naszą modlitwą otaczamy Was Małgorzato i Veroniko oraz Was Siostry Formatorki Siostro Agnieszko i Siostro Ewo. Nie ustajemy prosić Pana Żniwa o nowe powołania.

Ty, który wsparłeś powołanych w trudnościach,
pomóż przezwyciężyć nasze trudności młodzieży współczesnej.
A jeśli powołujesz kogoś z nas,
aby go poświęcić w całości dla Siebie,
niech od samego początku Twoja miłość
rozpali to powołanie
i pozwoli mu wzrastać i wytrwać aż do końca.
I niech się tak stanie. AMEN.