parallax background

Pozwólcie dzieciom…

25 maja 2023
Jubilate Deo
23 maja 2023
Wigilia Zesłania Ducha Św.
1 czerwca 2023
Jubilate Deo
23 maja 2023
Wigilia Zesłania Ducha Św.
1 czerwca 2023

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie… do takich bowiem należy królestwo Boże”

Siostra Iwona ze wspólnoty w Nowym Targu dwoi i się i troi, aby wypełnić to pragnienie Jezusa i podprowadzać dzieci do spotkania z Nim. Najmłodsi zaś odpowiadają na to zaproszenie otwartym i ufnym sercem, pokazując przykład dorosłym.

Przekrój wiekowy dzieci, którym służy siostra katechetka, jest bardzo szeroki. W przedszkolu „Raj Liska” spotyka się z maluchami od 3 roku życia; dzieci 5-cio i 6-cio letnie uczęszczają na jej lekcje religii w Przedszkolu Nr 4 na sąsiednim osiedlu Bór; natomiast wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 znają ją bardzo dobrze, gdyż uczy we wszystkich klasach i przygotowuje dzieci do pierwszej Komunii św.

Choć bardzo gruntownie przygotowuje się do każdej lekcji, to znajduje jeszcze czas, by animować grupę Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w parafii. W sobotnie poranki spotykają się w sali pod kościołem młodsze dzieci (nawet od 3 roku życia), natomiast wieczór sobotni to czas spotkań grupy młodzieżowej, do której oprócz uczniów należą także studenci, a współpracują dawni członkowie. Chętnie też korzystają ze wspólnotowych wyjazdów.

Życzymy Siostrze wszelkich darów Ducha Świętego, by móc ukazywać dzieciom i młodzieży nieskończoną Miłość Bożą, a poprzez dzieci trafiać z przesłaniem Ewangelii do ich rodziców i otoczenia.