parallax background

Jubilate Deo

23 maja 2023
Modlitwy o urodzaje
20 maja 2023
Pozwólcie dzieciom…
25 maja 2023
Modlitwy o urodzaje
20 maja 2023
Pozwólcie dzieciom…
25 maja 2023

24 maja 2023 r. we Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych, w 15. rocznicę beatyfikacji Siostry Marty Wieckiej we Lwowie, Siostra Alojza ze Wspólnoty w Zebrzydowicach przeżywała niecodzienny Jubileusz 80 lat powołania do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku świętowała Jubileusz 100 lat życia! Niech Bóg będzie uwielbiony za jej piękne życie i dar powołania, na który odpowiedziała i nadal odpowiada całym sercem.

Z życzeń Siostry Wizytatorki:

80 lat powołania - tak wiele się w nich dokonało! Ileż pięknych misji, czynów, spotkań z ludźmi, w jakże różnych miejscach i okolicznościach.

  • Wpatrzona w Maryję z Tajemnicy Zwiastowania, usiłując Ją naśladować, zadawała sobie Siostra z pokorą pytania, które otwierały na Boże światło, by na koniec okazać zawsze posłuszeństwo wiary: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa”. Dziękujemy za Siostry dyspozycyjność, wierność wobec woli Bożej.
  • Swoją radość i pokój czerpała Siostra z przykładu Maryi, która radowała się i niosła pokój wypływający z Boga, w jakże różnych okolicznościach swego życia.
  • Maryja prowadziła Siostrę, a poprzez Siostrę innych, do zrozumienia, że sekret radości chrześcijańskiej znajduje się w „Dobrej Nowinie”, której centrum jest Jezus Chrystus - Słowo, które stało się Ciałem. Dziękujemy Siostrze za przekazywanie prawd wiary tylu pokoleniom dzieci i młodzieży poprzez katechezę; za Siostry entuzjazm, radość i pokój.
  • Maryja swoim wielkim macierzyńskim napomnieniem kierowanym do Kościoła wszystkich czasów, skierowanym do Siostry: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”, rozpaliła Siostry serce wielką gorliwością, by w duchu służebnicy odpowiadać na każdą misję przyjmowaną jako wolę Bożą.
  • Wraz z Maryją wnika Siostra w ocean Bożej miłości do człowieka. Ona uczy Siostrę stać u stóp Krzyża i doświadczać tego co w życiu najtrudniejsze, ale najbardziej owocne: „Miłość Jezusa Ukrzyżowanego przynagla nas”. Dziękujemy Siostrze za codziennie ofiarowane ciche cierpienie za Kościół, Zgromadzenie, Ubogich, cały świat.

SERVITE DOMINO IN LAETITIA